Newtons avsvalningslag

fysisk lag

Newtons avsvalningslag säger att en kropp med temperaturen , som placeras i en omgivning som håller temperaturen , kommer att svalna på så vis att temperaturen minskar med en hastighet som är proportionell mot temperaturdifferensen , d.v.s.

Temperaturförlopp vid avsvalning enligt Newton

där är en positiv konstant. Lösningen till denna differentialekvation är kroppens temperatur som funktion av tid och kan beskrivas med formeln

där är kroppens starttemperatur och är omgivningens temperatur. Givet två temperaturmätningar vid tidpunkterna och kan konstanten uppskattas med