Neutralrött fungerar som en pH-indikator med omslagsintervall mellan pH 6,8 och 8.

  • Lågt pH: Röd färg och positivt laddad. Nedan benämnd Neu-H+.
  • Högt pH: gulorange färg och oladdad. Nedan benämnd Neu.
Strukturformel

Neu-H+ + H2O ⇆Neu + H3O+