Neue Künstlervereinigung München

Neue Künstlervereinigung München (N.K.V.M.) bildades 1909 i kretsen kring konstnären Vasilij Kandinskij och var en föregångare till Der Blaue Reiter.