nesC är ett programspråk (akronym för network embedded systems C) skapat för att bygga applikationer för TinyOS plattformen. Det är starkt besläktat med programspråket C och har därmed väldigt liknande syntax.

Alla program i nesC består av tre delar:

Komponent: Dess uppgift är att länka samman programmet till andra program, och även standardmoduler som styr hårdvaran.

Interface: Interface används för att beskriva vilka operationer som komponenten kan erbjuda till andra komponenter och beskriver även vilka funktioner som dessa komponenter måste implementera.

Modul: Här implementeras själva programmet och dess operationer.

nesC kompilator kallas för ncc.

Externa länkarRedigera