Nedre urinvägsinfektion, Nedre UVI, cystit, är då bakterieinfektion enbart är belägen i urinblåsan och urinvägen från blåsan och nedåt. Ungefär 30 % av alla kvinnor har någon gång haft urinvägsinfektion. Hos män är det inte lika vanligt, och finns främst då förstorad prostata eller annat utgör ett flödeshinder eller om missbildning föreligger. Flera olika typer av bakterier kan växa till i nedre urinvägarna.

Nedre urinvägsinfektion
Klassifikation och externa resurser
ICD-10N39.0
ICD-9599.0
DiseasesDB13657
Medlineplus000521
eMedicineemerg/625  emerg/626
MeSHsvensk engelsk

Det vanligaste symtomet är hög urineringsfrekvens och sveda vid kissandet. Hög feber däremot kastar misstankarna åt pyelonefrit till.

Urinsticka kan visa blodförekomst och positivt nitrittest indikerar bakterieinfektion. Urinodling görs också för att mer specifikt försöka utröna bakteriens art. CRP är ofta normalt till skillnad från vid pyelonefrit då provet är förhöjt.

Nedre UVI behandlas med antibiotika. Äldre kvinnor kan även behandlas med östrogen. Hos män ska nedre UVI göra att man går vidare och utesluter andra farliga sjukdomar.