Ej att förväxla med Naturreligion.

Naturlig religion är en term i upplysningens religionsfilosofi. Det beskriver en religiös världsbild som är oberoende av de specifika detaljerna i konkreta historiska religioner. Dessa förstås som tillägg till en ursprungligen ren rationalitet. Ofta används termen som en motsats till uppenbarelsereligion, ibland baserad på en åtskillnad mellan "natur" och "nåd".

Se ävenRedigera