National Mall

nationalpark i Washington, D.C., USA
DC mall lincoln-enhanced.jpg

National Mall är ett stort grönområde i centrala Washington D.C. som sträcker sig från Vita huset i norr ner via Washington Monument till The Jefferson Memorial vid Potomac River. I ostvästlig riktning sträcker sig The National Mall från John F. Kennedy Center for the Performing Arts via Washington Monument till Kapitolium.

I området söder och öster om Washington Monument finns de flesta av monumenten över amerikanska presidenter ex, Lincoln Memorial, Franklin Delano Roosevelt Memorial, National World War II Memorial, Korean War Veterans Memorial, Vietnam Veterans Memorial, the DC World War I Memorial och Albert Einstein Memorial.

Mellan Washington Monument och Kapitolium finns Smithsonian Institution med ett flertal olika museer.