Lista över namn på jorden

(Omdirigerad från Namn på jorden)

Detta är en lista på namn på jorden som är alternativa eller fiktiva benämningar på planeten i religion, vetenskap, litteratur, film och TV-serier, med mera.

På svenska är jorden inte ett egennamn, och ska inte skrivas med stor bokstav.

Namn Används/användes i följande sammanhang Ungefärlig tidpunkt för namnets tillkomst
Gaia Moder Jord, "mark", "land", "jorden" i grekisk mytologi Före 500 f.Kr.
Ge Gaia på den attiska dialekten som talades i Aten. Återfinns i orden geometri och geografi. Före 500 f.Kr.
Midgård Människornas boning i fornnordisk mytologi Före 700-talet
Tau'ri Filmen "Stargate" och TV-serien Stargate SG-1 1994
Thulcandra Boken Utflykt från tyst planet av C S Lewis 1938
Tellus Latinskt vetenskapligt namn på jorden, solsystemets tredje planet Början av 1900-talet
Ter Esata - International personal language 1980-talet
Terra Jorden på latin. Även spegeluniversat i Star Trek samt i vissa sammanhang i Star Trek: Enterprise. Nämns också som de gamlas "the Ancients" namn på jorden i Stargate. Namn på jorden i figurspelet Warhammer 40K. 500 f.Kr.