Nådeår

historisk rätt för prästänkan att få bo kvar i prästgården i ett år efter makens död

Nådeår eller nådår var den historiska rätten för prästänkan att fortsatt bo kvar i prästgården under ett år efter makens död innan en ny kyrkoherde valdes. Under denna tid förväntades hon ordna med sitt framtida boende och försörjning, medan prästarbetet sköttes av en adjunkt.

Förekom i Sverige efter reformationen, då prästerskapet fick tillstånd att gifta sig, varmed problemet med hur prästänkor skulle få sin försörjning uppkom, och upphörde under 1800-talet. Nådårsrätten upphävdes 1927.[1]

Nådår var en särskild form för pensionering av änkor och omyndiga och oförsörjda barn efter kyrkliga ämbets- och tjänstemän. De efterlevande uppbar året eller åren närmast efter tjänsteårets utgång den avlidnes inkomster mot skyldighet att bekosta vikarie som skötte tjänsten. Nådåret varade i Sverige ett år från och med nästkommande hela maj månad.[2]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Norstedts uppslagsbok 1948
  2. ^ Levin, H. Bidrag till Visby stifts historiai: Kyrkohistorisk Årsskrift, Elfte årgången, 1910, ss. 119 f.
  • Hansen, Anna, Ordnade hushåll: genus och kontroll i Jämtland under 1600-talet = Organised households : gender and control in 17th century Jamtland, Acta Universitatis Upsaliensis (AUU, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006, Uppsala, 2006