Näringslivsarkiv, arkivinstitution med uppgift att samla in, bevara, vårda och förteckna arkivhandlingar från det privata näringslivet. Näringslivsarkiven bedrivs i regel i form av ideella föreningar med visst ekonomiskt stöd från näringslivet, stat och kommun. Sveriges näringslivsarkiv har en samarbetsföreningen vid namn NAF, Näringslivsarkivens Förening.

Exempel på näringslivsarkivRedigera