Mysterion (grekiska μυστήριον mysterion, outsägbar hemlighet, hemlig eller hemlighetsfull kulthandling, av grekiska μύειν, muein, sluten mun eller slutna ögon.[1][2] Ordet har övertagits i latin som mysterium (latin "hemlighet", "hemlig kult").

Ordet översätts ofta med ”hemlighet” och förknippas särskilt med mysteriekulter i egyptisk, judisk, persisk, grekisk och romersk tradition. Ordet mysterion används för att beteckna begreppet i denna äldre tradition samt i den tidiga kristendomen. Ordet mysterium används numera oftast ospecifikt i en betydligt vidare mening.

Inom kristendomenRedigera

Ordet används i Nya Testamentet 27 gånger och betecknar där en fördold verklighet som är tillgänglig för vissa särskilt invigda, för andra människor bara genom exempelvis symboler eller liknelser.[3][4][5][6]

Begreppet genomgår under tidig kristendom en förändring. I östkyrkan kom mysterion att beteckna en rad kyrkliga handlingar som dop, nattvard etc. I västkyrkan kom mysterion att ersättas av ordet "sakrament".

Det har ofta uppmärksammats att i Wulfilas översättning av Bibeln till gotiska omkring år 370 användes vid fyra tillfällen ordet runa eller garuni som gotisk motsvarighet till mysterion.[7] Detta har ofta tolkats som stöd för att ordet runa ursprungligen haft en vidare betydelse än "skrivtecken". Flera forskare, bland annat Anders Bæksted har fört fram sådana tankar.[8] Flera äldre runinskrifter och runatal i Codex Regius ger stöd för en sådan vidare tolkning av ordet runa.

ÖvrigtRedigera

Ordet Mysterion har använts som titel på en dokumentärfilm från 1991 av Pirjo Honkasalo om ortodoxa nunnor i Estland.[9]

Superhjälten Mysterion är ett alter ego till Kenny McCormick i den animerade TV-serien South Park.

Se ävenRedigera

FotnoterRedigera

 1. ^ Dieter Zeller: "Mysterien/Mysterienreligionen", i: Theologische Realenzyklopädie, Bd. 23, s. 504.
 2. ^ Hellquist, "Mystisk", i Svensk Etymologisk ordbok, 1922.
 3. ^ Blue letter Bible
 4. ^ Teknia, the Greek behind the English translations Arkiverad 21 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ Bible Hub mustérion
 6. ^ McHugh (1913).
 7. ^ Tineke Looijenga, Texts and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003.
 8. ^ Anders Bæksted, Målruner og troldruner: runemagiske studier, Nationalmuseets skrifter. Arkæologisk-historisk række, København: Gyldendal, 1952.
 9. ^ Mysterion, film, 1991. Arkiverad 21 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine.

LitteraturRedigera

 • Chrys C. Caragounis, The Ephesian Mysterion. Mening and Content. (Coniectanea Biblica. New Testament Series 8.) Lund 1977.
 • Hans G. Kippenberg & G. G. Stroumsa: "Secrecy and Concealment", Studies in the History of Mediterranean & Near Eastern Religions, Leiden 1995, ISBN 9004102353.
 • Karl Rahner: "Über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie", i: Siegfried Behn: Beständiger Aufbruch [Festschrift für Erich Przywara], Nürnberg 1959, 181-216.
 • Karl Rahner: "Über das Geheimnis", i: Stimmen der Zeit 167 (1961), 241-252.
 • John Ambrose McHugh: "Mystery", i Catholic Encyclopedia (1913), Volume 10, 1913.

Externa länkarRedigera