Myndigheten för delaktighet

svensk statlig myndighet inom funktionshinderområdet

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en svensk statlig myndighet som bildades 1 maj 2014. MFD är en kunskapsmyndighet inom funktionshinderområdet som arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Myndigheten driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Myndigheten för delaktighet
MFD logo rgb.png
DepartementSocialdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
Ledningmyndighetschef
KommunSundbyberg
LänStockholm
Organisationsnr202100–5588
Inrättad1 maj 2014
MyndighetschefMalin Ekman Aldén, generaldirektör
InstruktionSFS 2014:134 (lagen.nu)
Webbplatswww.mfd.se

Myndighetens uppdrag styrs av regeringens mål och strategier för funktionshinderspolitiken.[1]

HistorikRedigera

Myndigheten bildades genom sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

GeneraldirektörerRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2014134-med-inst_sfs-2014-134/?bet=2014:134
  2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2014. https://web.archive.org/web/20140819085423/http://www.regeringen.se/sb/d/7487/a/238520. Läst 18 augusti 2014.