Mycoplasma bovis är en mykoplasma-bakterie som kan orsaka svåra infektioner hos nötkreatur, bland annat i juver, lungor, leder och inneröra.

Kalvar kan drabbas av Mycoplasma bovis.

Infektionerna är ofta kroniska och svårbehandlade och påverkar djurvälfärden. Användningen av antibiotika kan öka dramatiskt i drabbade besättningar och leda till ökat selektionstryck för antibiotikaresistens hos flera typer av bakterier. Förekomsten av M bovis-infektioner i svenska nötkreatursbesättningar är fortfarande lägre än i många andra europeiska länder, men rapporter från veterinärer tyder på att den ökar [1].

Mycoplasma bovis upptäcktes i Sverige som juverinflammation för första gången 2011.[2] Bakterien har enstaka gånger under slutet av 1980-talet diagnosticerats hos kalvar.

För att ställa diagnosen Mycoplasma bovis kan man dels leta efter bakterien genom odling, vilket är svårt eftersom bakterien växer långsamt, eller med molekylära metoder såsom PCR [3] eller serologi (analys av antikroppar) [4].

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Mycoplasma bovis - på frammarsch i Sverige?”. Gård & Djurhälsan. 19 maj 2019. https://www.gardochdjurhalsan.se/mycoplasma-bovis-pa-frammarsch-i-sverige/. Läst 27 maj 2020. 
  2. ^ ”Låg förekomst av Mycoplasma bovis i Sverige”. 19 mars 2020. https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/3/mjolktankar/.. Läst 29 april 2020. 
  3. ^ Wisselink, Henk J.; Smid, Bregtje; Plater, Jane; Ridley, Anne; Andersson, Anna-Maria; Aspán, Anna (2019-03-12). ”A European interlaboratory trial to evaluate the performance of different PCR methods for Mycoplasma bovis diagnosis”. BMC Veterinary Research 15 (1): sid. 86. doi:10.1186/s12917-019-1819-7. ISSN 1746-6148. PMID 30866933. PMC: PMC6417145. https://doi.org/10.1186/s12917-019-1819-7. Läst 27 maj 2020. 
  4. ^ Andersson, Anna-Maria; Aspán, Anna; Wisselink, Henk J.; Smid, Bregtje; Ridley, Anne; Pelkonen, Sinikka (2019-10-25). ”A European inter-laboratory trial to evaluate the performance of three serological methods for diagnosis of Mycoplasma bovis infection in cattle using latent class analysis”. BMC Veterinary Research 15 (1): sid. 369. doi:10.1186/s12917-019-2117-0. ISSN 1746-6148. PMID 31653217. PMC: PMC6814985. https://doi.org/10.1186/s12917-019-2117-0. Läst 27 maj 2020.