Öppna huvudmenyn

En mutagen är en företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos en organism, det vill säga förändrar den genetiska informationen (DNA) i organismen. Ofta används det enkla Ames-testet för att undersöka om ett ämne är mutagent eller ej.

Ju mer mutagent ett preparat är, desto högre är mutationfrekvensen.

Mutagen i fiktionenRedigera

I berättelserna om Teenage Mutant Ninja Turtles förekommer ett mycket berömt mutagen som förändrar levande varelsers intelligens och storlek. Berömda muterade karaktärer i serien är sköldpaddorna, Splinter samt Bebop och Rocksteady.