Museifartyg

äldre fartyg som bevarats för eftervärlden för allmän beskådan på ett museum

Ett museifartyg är ett äldre fartyg som bevarats för eftervärlden för allmän beskådan på ett museum, på land eller sjösatt.

Gokstadsskeppet i Vikingskipshuset i Oslo

Museifartyg kan antingen ligga vid kaj eller i torrdocka. Mer ovanligt är att fartyget används för trafik. Ovanligt för Sverige är att inte mindre än 8 fartyg är operativa och körs i föreningsregi. I vissa fall med Statens Maritima Museer som ägare och i andra fall rent privat. De flesta fartygen ingår i veteranflottiljen. De som körs i dag är i åldersordning:

Andra museifartyg redigera

Referenser redigera


Externa länkar redigera