Öppna huvudmenyn

Museifartyg

äldre fartyg som bevarats för eftervärlden för allmän beskådan på ett museum
Gokstadskeppet

Ett museifartyg är ett äldre fartyg som bevarats för eftervärlden för allmän beskådan på ett museum, på land eller sjösatt. En nybyggd replik av ett äldre fartyg kallas fartygsreplik.

Museifartyg kan antingen ligga vid kaj eller i torrdocka. Mer ovanligt är att fartyget används för trafik. Ovanligt för Sverige är att inte mindre än 8 fartyg är operativa och körs i föreningsregi. I vissa fall med Statens Maritima Museer som ägare och i andra fall rent privat. De flesta fartygen ingår i veteranflottiljen. De som körs i dag är i åldersordning:

  • Isbrytaren St Erik (1915)
  • Minsveparen M20 (1941)
  • Motortorpedbåten T26 (1942)
  • Motortorpedbåten T38 (1951)
  • Motortorpedbåten T46 (1957)
  • Motortorpedbåten T56 (1957)
  • Ytattackfartyget Spica T121 (1966)
  • Robotbåten Ystad R142 (1976)

Exempel på museifartygRedigera