Den yttre sneda bukmuskeln (latin: Musculus obliquus externus abdominis) är en muskel som har sitt ursprung i revbenen och breder ut sig i en riktning mot mitten och nedåtstigande (inferiomedialt) från thorax till buken.

Yttre sneda bukmuskeln
Illu trunk muscles.jpg
Bukens muskler.
Gray392.png
Den yttre sneda bukmuskeln syns i mitten av bilden.
Latin Musculus obliquus externus abdominis
Gray's subject #118 409
Proximalt fäste Revben 5-12
Distalt fäste    crista iliaca, tuberculum pubis, linea alba.
Artär
Nerv Intercostalnerver (T7-11) och subcostalis (T12)
Funktion Kontralateral rotation av bålen.

Muskeln övergår i mitten av nyckelbenslinjen (medioclavicularlinjen) till att bli en platt sena (aponeuros) med en förtjockning i sin nedre del som bildar ett ligmanent (ligamentum inguinale). Ligamentet sträcker sig mellan den främre övre taggen på tarmbenet (spina iliaca anterior superior) och en tagg på blygdbenet (tuberculum pubicum) där muskeln fäster.

Muskeln gör det möjligt att röra bålen, både i form av rotation och böjning (flexion).

GalleriRedigera