Multiplikationsprincipen (General Product Rule) är inom kombinatoriken ett grundläggande sätt att räkna. Om det finns x sätt att utföra ett val och y sätt att utföra ett annat val, så finns xy olika sätt att göra det kombinerade valet. Den ordning med vilket valet av element sker saknar betydelse; således är valet "först Ai, sedan Bj" ekvivalent med valet "först Bj, sedan Ai" och de båda räknas som ett val.

Ett element ur {A, B} kan kombineras med ett element ur {1, 2, 3} på sex olika sätt

Givet mängderna

kan ett element ur A kombineras med ett element ur Bnm olika sätt, vilket kan utvidgas till ett godtyckligt antal mängder för vilka antalet kombinationer blir

där |Ak| betecknar antalet element i Ak.

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.