Inom linjär algebra sägs en avbildning i flera variabler vara multilinjär om den är linjär i varje variabel för sig.

DefinitionRedigera

En avbildning

 

där samtliga Vi och U är vektorrum över en kropp K, sägs vara multilinjär om

 

och

 

för alla  , alla vektorrummen Vi och alla par av element   i ett sådant vektorrum.

ExempelRedigera

  • Bilinjära avbildningar är ett specialfall av multilinjära avbildningar
  • Determinanten är en multilinjär avbildning av kolonnvektorerna (och radvektorerna).