Mucin eller slemämne, är egentligen en grupp av glykoproteiner med ganska långa peptidkedjor. Mucinerna gör olika sekret, exempelvis saliv och muköst sekret i mag- och tarmkanalen, trögflytande och trådiga. I mag- och tarmkanalen är de speciellt viktiga för att bilda en slembarriär mot maginnehållets sura chymus, som annars med sitt låga pH skulle kunna fräta sönder väggarna i tarmen och framför allt, i magsäcken.

Även i respirationsapparaten finns muciner som fångar upp mindre luftföroreningar. Genom cilietransport förs detta slem uppåt i luftrören för att till sist sväljas ner när det når pharynx (svalget).

Muciner i huden kan leda till pretibialt myxödem (framför allt vid Graves sjukdom).