Mournemuren (engelska: Mourne Wall) är en mur som byggdes runt Mournebergen i Nordirland.

Mournemuren nedför Slieve Donard

Muren är traditionellt kallmurad i granit. Som medelmått är muren cirka 2,5 meter hög, en meter tjock och är totalt 35 kilometer lång. Muren löper förbi femton berg.

Muren tog hela tolv år att färdigställa. Bygges påbörjades år 1910 och var klart 1922. Syftet med muren var att hindra betande djur att ta sig in i vattenreservoaren Silent Valley Reservoirs tillrinningsområde.