Mopsorden är en svensk rasklubb för uppfödare, ägare och andra intresserade av hundrasen mops. Klubben grundades 1986 och är ansluten till specialklubben Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) som i sin tur ligger under Svenska Kennelklubben.

Mopsordens mål är att:

  • Verka för bevarande av rastypiska och sunda Mopsar
  • Verka för god sammanhållning mellan styrelse, kontaktombud, valpförmedlare och medlemmar.
  • Verka för gott samarbete med Mopsklubbar i Norden och övriga länder.

Medlemmar i Mopsorden får tidningen Mops Allehanda 4ggr per år och får dessutom delta i alla aktiviteter som anordnas av Mopsorden och SDHK.

Externa länkarRedigera