Mogollon- och hohokamkulturerna är förhistoriska majsodlarkulturer i södra Arizona-New Mexico, vilken även utnyttjade konstbevattning. I New Mexico kallas kulturen mogollon. Båda uppstod omkring 500 f.Kr.

En karta som visar mogollons och hohokams utbredning.

Hohokamfolket i sydväst var ökeninvånare, med konstbevattnade majsodlingar som sin förnämsta näringskälla. Och mogollon i sydöst, som levde i ett bergigare område med skogar och snårskog, lade större tonvikt på insamlandet av växtföda.

De var föregångare till pima och papago.

LitteraturRedigera

  • Clark, Grahame, Människans äldsta historia (1969)
  • Englund, Erik & Yvonne Svenström, Indianernas När Var Hur (1981)