Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


local p = {}
-- sgd beräknar största gemensamma delare till två heltal, a och b
function p.sgd(frame) 
 local a = frame.args.a+0
 local b = frame.args.b+0
 if a < b then
  t = a
  a = math.abs(b)
  b = math.abs(t)
 end   
 while b > 0 do
  c = a % b
  a = b
  b = c
 end
 return a
end
return p