Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


mitt_objekt = {}; -- Alla Lua moduler i Wikipedia måste börja med att definiera en variabel som har deras
         -- externt tillgängliga funktioner. De kan ha valfria namn och kan även innehålla data.

mitt_objekt.hej = function( frame ) -- Lägg till en funktion till variabeln. Dessa går att anropa från 
                   -- Wikipedia med #invoke. "frame" innehåller datat som Wikipedia 
                   -- skickar till denna funktion när den anropas.
  
  local str = "Hello World!" -- Deklarera en lokal variabel och ge den data. 
  
  return str -- Avsluta denna funktion och skicka datat i "str" tillbaka till Wikipedia.
        -- "print" funktionen är inte tillåten, så all utmatning görs genom att skicka
        -- tillbaka data på detta sätt.

end -- Slut på funktionen.

return mitt_objekt -- Alla moduler avslutas med att skicka tillbaka variabeln med dess funktioner
          -- till Wikipedia.

-- Vi kan nu använda denna modul med {{#invoke: HelloWorld | hej }}.
-- #invoke kommandot börjar med modulens namn, i detta fall "HelloWorld",
-- sedan följer ett av modulens funktioner, i detta fall "hej".