Mjukvaruorganisation

grupp av människor som är betalda för att konstruera mjukvara

En mjukvaruorganisation är en grupp människor - inte nödvändigtvis anställda av samma företag - som är betalda för att konstruera mjukvara. Gruppen har en gemensam ledning som formulerar gemensamma mål för hela gruppen, samtidigt som gruppen har en underindelning, d.v.s. den är organiserad i olika undergrupper med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter och visst självbestämmande.

Mjukvaruorganisation
Grupp av människor som är betalda för att konstruera mjukvara Redigera
Team of the village of the Free Software Foundation Europe at SHA2017.jpg
Organisation Redigera
Undertyp avgrupp av föremål
 • grupp av levande väsen
  • grupp av människor Redigera
Har delstyrelse, medlem, mål Redigera

Ordet började användas i Sverige i mitten av 1990-talet, och är en direktöversättning av det amerikanska uttrycket 'software organization'.