Missionsvännerna var en religiös sammanslutning bland de svenska immigranterna i Amerika. Missionsvännerna hade sin uppkomst från de andliga rörelser vilka grundats av lekmän inom svenska kyrkan från och med mitten av 1800-talet, särskilt då Carl Olof Rosenius läror.

Missionsvännerna
TypKristen sammanslutning
Officiella språkSvenska

De kallade sig missionsvänner (eller endast "vänner") då de särskilt intresserade sig för inre och yttre mission. Den första missionsföreningen bildades i Swede Bend, Iowa, den 4 juli 1868 av Carl August Björk vilken räknas som den förste missionspredikanten i Amerika. Nästan samtidigt påbörjades dock även väckelserörelser på andra håll i mellanvästern. I Swede Point, 25 mil norr om Des Moines, predikade Hans Blom och i Galesburg, Illinois verkade "läsargreven" Adolphe Stackelbergs lärjunge Nicolaus Bergensköld.

Även i Chicago bildades en missionsförening vilken ombildades 1869 till församling och inkorporerad med samma rättigheter som ett kyrkosamfund. Svenska evangelisk-lutherska missionssynoden bildades 1873 och omfattade flertalet då existerande svenska missionsförsamlingar i Amerika. Denna slogs år 1885 samman med en annan sammanslutning, Svenska evangelisk-lutherska Ansgariisynoden och bildade "Svenska evangeliska missionsförbundet i Amerika" vilken slutligen blev Evangelical Covenant Church, ett ännu idag existerande lutherskt samfund vilken betraktas som systerkyrka till Svenska Missionskyrkan och har cirka 179 000 medlemmar.

KällorRedigera