Minucius Felix

romersk advokat och författare

Markus Minucius Felix levde omkring 200-talet e.Kr. Minucius Felix var en kristen apologet, möjligen en av de första, och skrev på latin.

Han var författare till den äldsta bevarade kristna skriften på latin, Octavius; denna har formen av en dialog efter samma mönster som Ciceros De natura deorum och De divinatione; samtalet är förlagt till havsstranden vid Ostia, där hedningen Caecilius Natalis riktar angrepp mot kristendomen i närvaro av Minucius Felix. Caecilius bemöts skarpsinnigt och vältaligt av advokaten Octavius Januarius och till slut så omvänder romaren sig[1].

Om Minucius Felix eget liv är inget känt. Hieronymos omnämner honom som Romae insignis causidicus i sitt verk De viris illustribus. I Nordisk familjebok, Uggleupplagan, räknas han till den romerska släkten Minucius.

Källor Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ Tarald, Rasmussen (2007). Kristendomen- En historisk introduktion. Artos. sid. 123. ISBN 978-91-7580-336-4