Mineralriket (stenriket), latin Regnum Lapideum, var en indelning gjord av Carl von Linné som i äldre naturvetenskap innebar en klassifikation av mineral och bergarter. Mineralriket ansågs vara jämbördigt med växtriket och djurriket.

I och med geologins, kemins och biologins utveckling har begreppet förlorat sin betydelse.

Se även redigera