Militärdistrikt

militär territoriell indelning av väpnade styrkor

Militärdistrikt är en benämning på en organisatorisk enhet för indelning av ett lands väpnade styrkor i fredstid. Liknande benämningar är militärområde, militärregion, militärlän och arméfördelning.

Militärdistrikt i Ryssland från 2021

Finland redigera

Militärkommittén på den vita sidan i Finland delade på hösten 1917 landet i tolv militärdistrikt.[1]

I det självständiga Finland inrättades 1932 militärdistrikt som försvarsmaktens regionala förvaltningsmyndigheter. När de avskaffades 1992, var antalet militärdistrikt 23. Militärdistrikten ersattes då fram till 2015 av fyra operativa militärlän (Södra Finlands militärlän, Västra Finlands militärlän, Östra Finlands militärlän och Norra Finlands militärlän), vilka lydde under arméstaben. Dessutom fanns de regionala militärlänen Österbottens, Savolax-Karelens och Lapplands militärlän samt regionalbyråer, vilka lydde under det operativa militärlän som de befann sig inom.[2]

Denna typ av militär regional förvaltningsindelning upphörde i Finland 2015.

Sverige redigera

Huvudartikel: Sveriges militärterritoriella indelning

Namnet "militärdistrikt" för militära regionala förvaltningsenheter har använts i Sverige i två omgångar: under 1800-talet och 2000–2005.

Militärdistrikt i Sverige 1833 [1889]–1893 redigera

  • 1. militärdistriktet (Helsingborg)
  • 2. militärdistriktet (Eksjö)
  • 3. militärdistriktet (Skövde)
  • 4. militärdistriktet (Stockholm)
  • 5. militärdistriktet (Stockholm)
  • 6. militärdistriktet (Gävle)
  • Gotlands militärbefäl (Visby)

Militärdistrikt i Sverige 2000–2005 redigera

Numera är Sverige militärterritoriellt uppdelat i fyra militärregioner: Södra, Västra, Mellersta och Norra.

Ryssland redigera

Huvudartikel: Militärdistrikt i Ryssland

Ett militärdistrikt i Ryssland är en territoriellt baserad, militäradministrativ enhet för uppdelning av merparten av Rysslands väpnade styrkor i fredstid, både markstyrkor, flotta och flygvapen.

Militärdistriktets befälhavare har kommando över alla militära enheter inom distriktets geografiska område, med undantag av Rysslands strategiska robotstridskrafter och Rysslands luft- och rymdförsvarsstridskrafter, vilka styrs direkt från försvarsministeriet i Moskva.

Militärdistrikt i Ryssland från 2021[3] redigera

Källor redigera

Noter redigera