Militära hedersbetygelser är en del av diplomatiska eller statliga protokoll (ceremonier) som utförs av militär.

Militära hedersbetygelser vid Richard von Weizsäckers mottagande av Guatemalas president Marco Vinicio Cerezo Arévalo i Bonn 1986.

Militära hedersbetygelser kan bland annat avse en militärparad eller en militär begravning.