Militära grader i Norge visar tjänstegrader och gradbeteckningar i Norges armé. Norge har haft ett enhetsbefälssystem sedan 1975, men den 1 januari 2016 infördes ett system med officerare och befäl samt stamanställda och värnpliktiga soldater.

Befälsordning från 2016Redigera

Värnpliktiga Stamanställda
OR1 OR2 OR3 OR4
Hæren          
Menig Ledende menig Visekorporal Visekorporal 1. klasse Korporal Korporal 1. klasse
Luftforsvaret            
Flysoldat Ledende flysoldat Visespesialist Spesialist Ledende spesialist Seniorspesialist
Sjøforsvaret            
Menig Ledende menig Visekonstabel Ledende visekonstabel Konstabel Seniorkonstabel
Befäl
OR5 OR6 OR7 OR8 OR9
Hæren            
Sersjant Sersjant 1. klasse Oversersjant Stabssersjant Kommandérsersjant Sersjantmajor
Luftforsvaret            
Sersjant Seniorsersjant Vingsersjant Stabssersjant Kommandérsersjant Sersjantmajor
Sjøforsvaret            
Kvartérmester Seniorkvartérmester Skvadronsmester Flotiljemester Orlogsmester Flaggmester
Officerare
OF1 OF2 OF3 OF4 OF5 OF6 OF7 OF8 OF9
Hæren                    
Fenrik Løytnant Kaptein / Rittmester Major Oberstløytnant Oberst Brigadér Generalmajor Generalløytnant General
Luftforsvaret                    
Fenrik Løytnant Kaptein Major Oberstløytnant Oberst Brigadér Generalmajor Generalløytnant General
Sjøforsvaret                    
Fenrik Løytnant Kapteinløytnant Orlogskaptein Kommandørkaptein Kommandør Flaggkommandør Kontreadmiral Viseadmiral Admiral

1975-2015 gällande befälsordningRedigera

Officerare
OF1 OF1 OF2 OF3 OF4 OF5 OF6 OF7 OF8 OF9
Fenrik Løytnant Kaptein Major Oberstløytnant Oberst Brigader Generalmajor Generalløytnant General
Värnpliktiga Stamanställda Befäl
OR1 OR2 OR2 OR4 OR5
Menig Visekorporal Grenader
Visekorporal
Grenader
Korporal
Sersjant

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), Militære grader i Norge, 1 oktober 2015.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), Militærordningen, 3 oktober 2015.