Militära grader i Norge visar tjänstegrader och gradbeteckningar i Norges väpnade styrkor.

Norge har haft ett enhetsbefälssystem sedan 1975, men den 1 januari 2016 infördes ett system med officerare och befäl samt stamanställda och värnpliktiga soldater.

Befälsordning från 2016Redigera

OfficerareRedigera

Officerare
OF9 OF8 OF7 OF6 OF5 OF4 OF3 OF2 OF1
 
Hæren
                   
General Generalløytnant Generalmajor Brigadér Oberst Oberstløytnant Major Kaptein / Rittmester Løytnant Fenrik
 
Luftforsvaret
                   
General Generalløytnant Generalmajor Brigadér Oberst Oberstløytnant Major Kaptein Løytnant Fenrik
 
Sjøforsvaret
                   
Admiral Viseadmiral Kontreadmiral Flaggkommandør Kommandør Kommandørkaptein Orlogskaptein Kapteinløytnant Løytnant Fenrik

BefälRedigera

Befäl
OR5 OR9 OR8 OR7 OR6
Hæren            
Sersjantmajor Kommandérsersjant Stabssersjant Oversersjant Sersjant 1. klasse Sersjant
Luftforsvaret            
Sersjantmajor Kommandérsersjant Stabssersjant Vingsersjant Seniorsersjant Sersjant
Sjøforsvaret            
Flaggmester Orlogsmester Flotiljemester Skvadronsmester Seniorkvartérmester Kvartérmester

Värnpliktiga och StamanställdaRedigera

Stamanställda Värnpliktiga
OR4 OR3 OR2 OR1
Hæren          
Korporal 1. klasse Korporal Visekorporal 1. klasse Visekorporal Ledende menig Menig
Luftforsvaret            
Seniorspesialist Ledende spesialist Spesialist Visespesialist Ledende flysoldat Flysoldat
Sjøforsvaret            
Seniorkonstabel Konstabel Ledende visekonstabel Visekonstabel Ledende menig Menig

1975-2015 gällande befälsordningRedigera

Officerare
OF9 OF8 OF7 OF6 OF5 OF4 OF3 OF2 OF1 OF1
General Generalløytnant Generalmajor Brigader Oberst Oberstløytnant Major Kaptein Løytnant Fenrik
Befäl Stamanställda Värnpliktiga
OR5 OR4 OR2 OR2 OR1
Sersjant Grenader
Korporal
Grenader
Visekorporal
Visekorporal Menig

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), Militære grader i Norge, 1 oktober 2015.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), Militærordningen, 3 oktober 2015.