Militär grundutbildning

6–18 månader lång utbildning som är första steget in i Försvarsmakten

Militär grundutbildning (GU) är den 6–18 månader långa utbildningen som är första steget in i Försvarsmakten.

Grundutbildningen genomförs i två delar; grundläggande militär utbildning (GMU) och befattningsutbildning (BU).

Grundläggande militär utbildning (GMU)Redigera

Den grundläggande militära utbildningen varar i 3 månader och syftar till att ge samtliga individer samma grund att stå på inom Försvarsmakten. GMU är uppdelad i 7 delar.

Koll på läget (Vecka 1)Redigera

Utbildningens första skede syftar till att bekanta rekryten med sin nya miljö.

Patrull (Vecka 2-4)Redigera

Under vecka 2-4 påbörjas stridsutbildningen och rekryten lär sig fungera i en grupp med andra personer.

Försvara (Vecka 5-7)Redigera

Under vecka 5-7 lär sig rekryten grunderna i att skydda område och objekt. Rekryten lär sig även hur man skall agera om man utsätts för CBRN-stridsmedel.

Skyddsvakten bevakar (Vecka 8-9)Redigera

Under vecka 8-9 lär sig rekryten juridik som är relevant till skyddsvaktstjänst. Rekryten fördjupar sig även inom skjut- och sjukvårdsutbildningen.

Individuella dagar (Vecka 10)Redigera

Vecka 10 tillägnas till att ta igen aktivitet och examinationer som rekryten kan ha missat under utbildningen hittills. Rekryten får även möjligheten att kontakta en yrkesvägledare om denne ämnar fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten.

Aldrig ge upp (Vecka 11)Redigera

Även kallad AGU. Vecka 11 är en fältövning där samtliga delar av utbildningen prövas under 8 dagar varav ett dygn genomförs ensamt. Syftet med denna fältövning är att stärka rekrytens självinsikt och självförtroende.

Avslutning (Vecka 12)Redigera

Sista veckan ägnas åt att vårda materiel och lokaler innan befattningsutbildningen påbörjas.

Befattningsutbildning (BU)Redigera

Befattningsutbildningens varaktighet varierar beroende på vilken befattning rekryten skall utbildas i. För utbildning till reguljär soldat eller sjöman är utbildningen oftast 9 månader. Om rekryten skall utbildas till befäl eller annan särskild befattning kan utbildningen vara i 15 månader.

De rekryter som siktar in sig på att bli hemvärnssoldat genomgår en 6-9 månader lång utbildning beroende på befattning.

Rekryter som siktar in sig på att bli specialistofficer eller officer genomgår en grundutbildning mot officer som varar i 6-9 månader.

ReferenserRedigera