Mikael Alexandersson

svensk professor i pedagogik och didaktik

Walter Mikael Alexandersson, född 6 juli 1952, är en svensk professor i pedagogik och professor i allmändidaktik. Under åren 2011–2016 var Alexandersson rektor vid Högskolan i Halmstad men har i huvudsak varit verksam vid Göteborgs universitet, bland annat som dekan för Utbildningsvetenskapliga fakulteten och chef för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL. Han har även varit professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet.[1]

BiografiRedigera

Alexanderssons forskning har främst berört lärares yrkesverksamhet, den digitala teknikens etablering i skolan och politiska reformers påverkan på utbildningssektorn. Alexandersson har lett tio forskningsprojekt, publicerat drygt 160 skrifter och handlett 20 doktorander. Han har varit gästforskare i Australien, Hong Kong och Finland. Alexandersson har varit ordförande, expert, rådgivare eller sekreterare i åtskilliga svenska statliga utredningar och kommittéer gällande skolväsendet, högre utbildning och forskning. Som en del av det internationella arbetet kan nämnas uppdrag som ordförande i utvärderingar och utredningar om högre utbildning och forskning i främst Norge och Danmark. Under 2017–2020 ingick Alexandersson i den internationella expertkommittén Advisory Panel in Teacher Education, Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT), Norge.

UtmärkelserRedigera

 • 2001 – Onwel Fellow Award, University of Hong Kong, Hongkong
 • 2007 – Finalist i den svenska Nationalencyklopedins Kunskapspris
 • 2007 – Fridtjuv Bergs stipendium för framstående forskning inom bildning- och utbildning
 • 2015 – Hedersprofessor och hedersmedlem i akademistyrelsen vid Beijing Information Science & Technology University, Kina

Bibliografi (urval)Redigera

 • Alexandersson, M., Lindstedt, I. (Eds). (2020). Preconditions, Processes, Performances for High-Quality Research. Results from the External Research Assessment at Malmö University (ERA19). Extended Executive Summary. Malmö: Malmö University. http://doi.org/10.24834/isbn.9789178770793
 • Cochran-Smith, M., Alexandersson, M., Ellis, V., Grudnoff, L., Hammerness, K., Oancea, A., Toom, A. (Eds.). (2020). Transforming Norwegian Teacher Education: The Final Report for the International Advisory Panel for Primary and Lower Secondary Teacher Education. Report 3/2020. NOKUT – Norwegian Agency for Quality Assurance in Education. https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2020/transforming-norwegian-teacher-education-2020.pdf
 • Alexandersson, M. (2019). Så att de berörda berörs – Perspektiv på praktiknära forskning. I M. Dahl (red.) Att skapa en professionell identitet. Om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen. Stockholm: Liber.
 • Alexandersson, M. (2018). Konstruktiva dekonstruktioner i samverkansprojekt. I M. Berg, V. Fors. & R. Willim. (red.) Samverkansformer. Nya vägar för humaniora och samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.
 • Alexandersson, M. (2018). Vem i hela världen kan man lita på? Om myndighetsutövning och kollegial kunskapsbildning. I G. Åsén (red.) Att vilja veta. Om utvärdering och pedagogisk bedömning i skolan. Stockholm: Liber.
 • Suárez-Orozco, C., Martin, M., Alexandersson, M., Dance, T., & Lunneblad, J. (2013). Promising Practices: Preparing Children of Immigrants in New York and Sweden. In R. Alba & J. Holdaway (Eds.), The Children of Immigrants at School: A Comparative Look at Integration in the United States and Western Europe. New York: New York University Press/Social Science Research Council. https://www.researchgate.net/publication/293110145_The_children_of_immigrants_at_school_A_comparative_look_at_integration_in_the_United_States_and_Western_Europe
 • Alexandersson, M., Limberg, L. (2012). Changing Conditions for Information Use and Learning in Swedish Schools: A Synthesis of Research. HumanIT 11 (2), 131-154. https://humanit.hb.se/article/view/70
 • Alexandersson, M. (2011). Equivalence and choice in combination: the Swedish dilemma. Oxford Review of Education, Volume 37 Issue 2, 195. Routledge, Taylor & Francis Group. https://www.jstor.org/stable/23047901?refreqid=excelsior%3A14c20358cdc8449e9f564f8264cc0b07&seq=1
 • Alexandersson, M. (2008). I skuggan av bildningens bärare. Om Fridjuv Berg och läraryrkets utveckling. Tidskrift för lärarutbildning och forskning 1.
 • Alexandersson, M. (2007). How to do a thing into something? Learning sloyd through interactions with artefacts. In M. Johansson & M. Porko-Hudd (Eds.), Knowledge, Qualities and Sloyd (Techne series: Research in Sloyd Education and Crafts Science A:10/2007, 1–4). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education.
 • Alexandersson, M. (2007). Från central kontroll till professionell utveckling. I C. Brusling & G. Strömqvist (red.), Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur.
 • Alexandersson, M., Runesson, U. (2006). The Tyranny of the Temporal Dimension: Learning about Fundamental Values when Using Information Technology. Scandinavian Journal of Educational Research 50(4): 411-427. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313830600823779
 • Alexandersson, M., Limberg, L. (2003). Constructing Meaning through Information Artefacts. The New Review of Information Behaviour Research 4: 17-30. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14716310310001631417
 • Alexandersson, M. (red). (1999). Styrning på villovägar. Lund: Studentlitteratur.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera