Wordpad är en mycket enkel ordbehandlare och ingår i operativsystemet Microsoft Windows. Wordpad har grundläggande stöd för att läsa .doc-filer skapade i den professionella ordbehandlaren Microsoft Word. Programmet ersatte Windows Write från och med Windows 95.

Microsoft Wordpad
En komponent i Microsoft Windows
Detaljer
Engelskt namn
Förinstallerad påWindows 95 och senare
ErsätterWindows Write
BeskrivningEn texteditor
Relaterade komponenter
Microsoft Anteckningar
Windows Write