Microsoft Project är ett program att planera, följa upp och i viss mån rapportera ett projekt eller en portfölj av projekt. Programmet utvecklas och säljs av Microsoft.

Utveckling och lanseringRedigera

Den första versionen, Microsoft Project for Windows v1.0, startade utvecklingen som ett kontraktsarbete. Microsoft köpte företaget som skötte utvecklingen 1988 för att slutföra utvecklingen i den egna organisationen. Försäljning startade sedan år 1990 som en del av lanseringen av Windows 3.0.

FunktionalitetRedigera

I programmet kan man lägga upp Gantt-scheman, logiska nätverk samt WBS-strukturer. Programmet kan sedan automatiskt beräkna projektets kritiska linje.


Nyare funktionalitetRedigera

I samband med lanseringen av Microsoft Project 2002 introducerades en web-portal där projektdeltagare kan komma åt projektplan, sina aktiviteter, rapportera tid med mera.

Senast lanserade versionen heter Microsoft Project 2010 vilken innehåller en väl utbyggd projektportföljhantering.