Meterkonventionen är ett internationellt fördrag som slöts mellan 17 stater 20 maj år 1875. Det etablerar metersystemet (numera SI) som enhetligt internationellt måttsystem. Konventionen ändrades år 1921. Antalet medlemsstater är i dag 51.

En tumstock, som trots namnet är indelad i centimeter - i enlighet med meterkonventionen.

Genom konventionen skapas de tre tillsynsorganisationerna:

  • CGPM, Conférence Générale des Poids et Mesures – sammankomster vart fjärde till sjätte år med representanter från alla medlemsstater,
  • BIPM, Bureau International des Poids et Mesures, Internationella byrån för mått och vikt – ett internationellt centrum för metrologi beläget i Sèvres i Frankrike, och
  • CIPM, Comité International des Poids et Mesures – en administrativ kommitté med årliga möten hos BIPM.

Externa länkarRedigera