För andra betydelser, se Meta.

Meta- är ett prefix som kommer från grekiskan, med betydelsen mellan, efter eller bakom.[1]

En metadiskussion är en diskussion om en diskussion, eller om formerna för den. Jämför ordningsfråga.

I datasammanhang betyder meta "en underliggande definition eller beskrivning". Således är metadata en definition eller beskrivning av data – data om data.

En metatext skrivs ofta efter att något man skapat, exempelvis en novell, behandlats och i denna text beskrivs utvecklingen, såväl novellens som ens egen.

Se även redigera

Referenser redigera