Melaminformaldehyd, förkortat MF, är en polymer som bland annat används i olika härdplaster. Den ingår, liksom karbamidformaldehyd, i gruppen aminoplaster. Melaminformaldehyd består av beståndsdelarna melamin och formaldehyd.

Strukturformel för melaminformaldehyd.

Melaminplaster är hårda och tål nötning bra. På grund av detta används de ofta i tallrikar, bestick, o dyl. De var mycket populära på 50- och 60-talen, men de används mindre idag. Detta beror till viss del på att de förstörs i mikrovågsugnar och att de inte är återvinningsbara.

Polymeren melaminformaldehyd används bland annat i lim, lacker, bindemedel, mm.

KällorRedigera