Medium (parapsykologi)

person som utger sig för att besitta förmågor bortom de allmänt erkända sinnena

Ett medium kan vara en person som sägs ha paranormala förmågor eller kunna framkalla parapsykologiska fenomen.

För andra betydelser, se Medium (olika betydelser).

Etymologi redigera

Medium är från 1580-talet, ett mellanläge i kvalitet eller grad från latinets medium i mitten, mitt, centrum, intervall, Också använt som det adjektiva, neutrumet, medius (se adjektivet medial) i betydelsen mellanliggande organ, kanal för kommunikation från 1500-talet. I betydelsen person som förmedlar andliga meddelanden har hittats i dokument från 1853, i bemärkelsen substans genom vilken något leds. [1]. I svenska språket har det funnits sedan 1862 i parapsykologiska sammanhang med innebörden att personen utgör mellanled i en kommunikationskedja.[2]

Historia redigera

Ordet medium började användas inom spiritismen avseende någon som sägs kunna få kontakt med en andevärld (som förmedlare), se spiritistiskt medium. Under 1900-talet har dock ordet kommit att få en bredare betydelse och betecknar en person som påstås ha även andra paranormala förmågor.[3]

Exempel redigera

Exempel på medier i parapsykologisk bemärkelse är pseudonymen Kjell Folkeson[4], Olle Jönsson[5] och Uri Geller[6] . Hit hör även personer som anses ha andlig känslighet (synska) för framtid och hemligheter, med eller utan hjälpmedel såsom till exempel kort.

Personer som anses ha profetisk eller underverkande förmåga i judeo-kristna religioner kallas dock inte medier.

Referenser redigera

  1. ^ Etymonline, uppslagsord medium
  2. ^ Nationalencyklopedins ordbok. Språkdata, Göteborg, och bokförlaget Bra böcker AB. 1996. ISBN 91-7119-968-3 
  3. ^ Birger Qvarnström (1959). Parapsykologi. Stockholm: Natur & Kultur 
  4. ^ Harald Schiller (1935). Fallet Folkeson. Stockholm: Åhlen & Åkerlund 
  5. ^ Olle Holmberg (1968). Den osannolika verkligheten. Stockholm: Bonniers 
  6. ^ Martin Johnson (1980). Parapsykologi. Uddevalla: Zindermans