Mediko-filosofisk examen (ofta kallad "medikofilen") var i Sverige en äldre preliminär akademisk examen som avskaffades 1907. Den avlades vid filosofisk fakultet och var obligatorisk för tillträde till medicinsk fakultet.