Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet (förkortning MIK) är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper[1].

MIK handlar om att

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier[2].

2011 gav UNESCO ut en skrift med riktlinjer för hur dessa kompetenser kan komma att användas i skola och lärarutbildning globalt.[3] Skriften motiverar sitt innehåll med hänvisning till FN:s artikel om yttrandefrihet och åsiktsfrihet[4].

KällorRedigera

  1. ^ Statens medieråd https://statensmedierad.se/larommedier.365.html
  2. ^ Statens medieråd, MIK-rummet http://mik.statensmedierad.se/om-mik
  3. ^ Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen, utgiven 2011 http://www.nordicom.gu.se/cl/publ/electronic/UNESCO%20SV%2020130218.pdf[död länk] av UNESCO, hämtat från Nordicoms hemsida 2013-10-23
  4. ^ FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf, hämtat 2013-10-23