OBS! Efter att ha sparat sidan måste du uppdatera webbläsarens cache för sidan för att se ändringarna. Mozilla Firefox och Opera: tryck F5. Safari: håll ner shift och klicka på Reload eller tryck ctrl-shift-R (på PC) eller cmd-shift-R (på Macintosh). Internet Explorer: håll ner ctrl och klicka på Refresh eller tryck ctrl-F5. Edge: håll ner ctrl och klicka på ctrl-F5. Konqueror: klicka på Reload eller tryck F5. Google Chrome: klicka på menyn Verktyg (längst upp till höger) och sedan på Ta bort sökdata. Kryssa av alla rutor förutom Töm cacheminnet och klicka sedan på Rensa sökdata.

optgrouplabel"Redigeringsfilter"
tags
id"borttagning av alla kategorier"
label"Borttagning av alla kategorier"
id"borttagning av raderamall"
label"Borttagning av Mall:Radera"
id"borttagning av tagg för referenslista"
label"Borttagning av tagg för referenslista"
id"Enbart versaler"
label"Enbart versaler"
id"startmallar kvarglömda"
label"Hjälpmallar kvarglömda"
id"kontrollera redigeringen"
label"Kontrollera redigeringen"
id"lagt till epostadress"
label"Lagt till e-postadress"
id"kort ny artikel"
label"Mycket kort ny artikel"
id"IK-spam"
label"Möjlig intressekonflikt"
id"testredigering"
label"Möjlig testredigering"
id"felaktig omdirigering"
label"Möjligen felaktig omdirigering"
id"felaktig tagg för referenslista"
label"Möjligen felaktig tagg för referenslista"
id"felaktig årtalslänk"
label"Möjligen felaktig årtalslänk"
id"signatur tillagd"
label"Möjligen olämpligt signerande"
id"klotter"
label"Möjligt klotter"
id"onormalt långt ord"
label"Onormalt långt ord"
id"onormalt många blanktecken"
label"Onormalt många blanktecken"
id"onormalt många konsonanter"
label"Onormalt många konsonanter"
id"tre eller fler skiljetecken"
label"Onormalt många skiljetecken"
id"mönsterbaserat upprepningsfilter"
label"Onormalt många upprepningar"
id"ovanliga tecken"
label"Ovanliga tecken"
id"owikifierad ny artikel"
label"Owikifierad ny artikel"
id"redigering av program"
label"Oönskad redigering av program"
id"artikelnamnet inte inkluderat"
label"Sidnamnet inte inkluderat i texten"
id"smileys"
label"Smileys"
id"avsnittsblankning"
label"Stor borttagning av text"
id"text efter kategorier"
label"Text efter kategorier"
id"text efter mall"
label"Text efter mall"
id"text efter rubrik"
label"Text efter rubrik"
id"text efter tagg för referenslista"
label"Text efter tagg för referenslista"
id"text före mall"
label"Text före mall"
id"upprepade tecken"
label"Upprepade tecken"
optgrouplabel"MediaWiki"
tags
id"visualeditor-wikitext"
label"2017 wikitext-editorn"
id"mw-replace"
label"Borttagning av mer än 90 procent"
id"mw-removed-redirect"
label"Borttagning av omdirigering"
id"contenttranslation"
label"Innehållsöversättning"
id"massmessage-delivery"
label"Massmeddelande"
id"mobile edit"
label"Mobilredigering"
id"mw-new-redirect"
label"Ny omdirigering"
id"mw-undo"
label"Ogjord"
id"mobile web edit"
label"Redigering via mobila webbplatsen"
id"mobile app edit"
label"Redigering via mobilapplikation"
id"mw-rollback"
label"Tillbakarullning"
id"mw-blank"
label"Tömning av sida"
id"visualeditor"
label"Visual Editor"
id"visualeditor-needcheck"
label"Visual Editor: Kontrollera"
id"visualeditor-switched"
label"Visual Editor: Växlad"
id"wikilove"
label"Wikilove"
id"mw-contentmodelchange"
label"Ändring av innehållsmodell"
id"mw-changed-redirect-target"
label"Ändring av omdirigering"
optgrouplabel"Användardefinierade"
tags
id"infogaraderamall"
label"Raderingsmall tillagd"
id"signup"
label"SignUp"
optgrouplabel"Redigeringsfilter (inaktiva)"
tags
id"Ascii-hjärtan"
label"Ascii-hjärtan"
id"borttagning av referenstagg"
label"Borttagning av ref-tagg"
id"fula ord"
label"Fula ord"
id"tillägg av internlänk till annan språkversion"
label"Länkning till annan språkversion"
id"möjlig vandalism"
label"Möjlig vandalism"
id"ascii-hjärtan"
label"Möjliga Ascii-hjärtan"
id"wikipedia som referens"
label"Wikipedia som referens"
optgrouplabel"MediaWiki (inaktiva)"
tags
id"HHVM"
label"Hip Hop virtuell maskin"
id"gettingstarted edit"
label"Ny skribent kommer igång"