Matsukata Masayoshi

japansk politiker

Matsukata Masayoshi, född den 25 februari 1835 i Kagoshima, död den 2 juli 1924, var en japansk stats- och finansman.

Matsukata Masayoshi

Matsukata tillhörde en samurai-familj i Satsuma, blev efter 1868 års omvälvning guvernör i provinsen Tosa samt 1874 vice finansminister, studerade som Japans främste representant vid Parisutställningen 1878 grundligt det europeiska finansväsendet, var en tid 1880 inrikesminister samt 1881-92 finansminister.

Genom besparingar i förvaltningen, inrättandet av en japansk riksbank (1882) och hejdandet av det oförsiktiga utsläppandet av pappersmynt i massa lyckades Matsukata avvärja en hotande statsbankrutt. Sin finansreform krönte han 1897 med att genomdriva Japans övergång till guldmyntfoten. Han var maj 1891-juli 1892 och september 1896-december 1897 premiärminister samtidigt med, att han innehade finansportföljen, som även anförtroddes honom i Yamagata Aritomos ministär (oktober 1898-oktober 1900). Även senare utövade han som medlem av riksrådet (genrō') starkt inflytande på Japans politik och i synnerhet dess finansväsen. Matsukata besökte USA, Storbritannien och Tyskland 1902, blev 1884 greve och upphöjdes 1907 till markis. Han har utgivit Report on the post-bellum finance administration of Japan, 1896-1900 (1901).

Matsukatas namn förknippas med Japans snabba finansiella utveckling under 1800-talets sista decennier. Han gjorde även viktiga insatser för den japanska industrins framsteg och risexportens snabba utveckling.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Matsukata, 1904–1926.