Mats Jansson (litteraturvetare)

svensk översättare

Mats Jansson, född 1956, är en svensk litteraturvetare. Han har varit svensk lektor vid University of Newcastle och är sedan 2006 professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Janssons doktorsavhandling behandlar introduktionen av T.S. Eliots författarskap och dennes betydelse för den svenska modernismens utveckling. Han har även översatt Eliots litteraturkritik. Jansson har undersökt den svenska litteraturkritikens funktion i samband med den lyriska modernismens genombrott på 1940-talet. Vidare har han intresserat sig för den svenske poeten, målaren och konsthistorikern Sven Alfons. Jansson har även skrivit om den bildtolkande poesins – ekfrasens – svenska historia. Han har därutöver varit medredaktör för ett flertal vetenskapliga antologier.

År 2010 invaldes han som ledamot av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Han är även ledamot av styrelsen för Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål.

Bibliografi (urval)Redigera

MonografierRedigera

  • Tradition och förnyelse: den svenska introduktionen av T.S. Eliot (1991)
  • Kritisk tidsspegel: studier i 1940-talets svenska litteraturkritik (1998)
  • Den siste barden: ord och bild hos Sven Alfons (2005)
  • Poetens blick: ekfras i svensk lyrik (2014)

ÖversättningRedigera

  • T.S. Eliot: Om kritik. Inledning, översättning, kommentarer (2002)

AntologierRedigera

  • English and Nordic Modernisms (2002), eds. Bjørn Tysdahl, Mats Jansson, Jakob Lothe and Steen Klitgård Povlsen
  • European and Nordic Modernisms (2004), eds. Mats Jansson, Jakob Lothe and Hannu Riikonen
  • Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture (2014), eds. Jakob Lothe, Astradur Eysteinsson and Mats Jansson
  • En dag i Dublin. Om James Joyces Ulysses (2014), red. Åsa Arping och Mats Jansson

UtmärkelserRedigera

KällorRedigera

Externa källorRedigera