Mats Hellspong, född 15 oktober 1940, är en svensk etnolog och professor emeritus i etnologi vid Stockholms universitet.

Hellspong disputerade 1982 på avhandlingen Boxningssporten i Sverige: En studie i idrottens kulturmiljö. Han är ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, åren 2005–2009 var han dess sekreterare.[1]

Bibliografi (urval) Redigera

  • Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar (1972). Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid. Lund: Liber
  • Hellspong, Mats (1982). Boxningssporten i Sverige: en studie i idrottens kulturmiljö = [The sport of boxing in Sweden] : [a study of the cultural environment of sport]. Diss. Stockholm : Uni
  • Hellspong, Mats (1991). Korset, fanan och fotbollen: folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämförande perspektiv. Stockholm: Carlsson
  • Hallén, Lars & Hellspong, Mats (1998). Svenska officersmässar: mässar och mässliv. Stockholm: Probus
  • Hellspong, Mats (2000). Den folkliga idrotten: studier i det svenska bondesamhällets idrotter och fysiska lekar under 1700- och 1800-talen. Stockholm: Nordiska museets förl.
  • Hellspong, Mats, Lindvall, Karin, Pergament, Nicole & Rundquist, Angela (red.) (2004). Herrgårdsromantik och statarelände: [en studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning]. Stockholm: Carlsson
  • Hellspong, Mats (red.) (2006). Festmåltid och vardagsmat: föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3-4 juni 2005. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
  • Hellspong, Mats, Skott, Fredrik & Bringéus, Nils-Arvid (red.) (2010). Svenska etnologer och folklorister. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur
  • Hellspong, Mats (2013). Stadion och Zinkensdamm: Stockholms idrottspublik under två sekel. Stockholm: Stockholmia

Källor Redigera

  1. ^ ”Presides och sekreterare”. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. http://gustavadolfsakademien.se/presides-och-sekreterare. Läst 19 november 2021. 

Externa länkar Redigera

Mats Hellspong i Libris.