Ett uttryck är i matematik en kombination av tal, operatorer, grupperande symboler (som klammer och parentes) och/eller variabler ordnade på ett meningsfullt sätt så att uttrycket kan bli utvärderat.

UtvärderingRedigera

Uttrycket kan endast bli utvärderat för en bestämd kombination av variabler. Ett uttryck representerar därför en matematisk funktion vars ingående värden är givna i dess variabler och vars utgående värde/värden är resultatet av uttrycket.

Till exempel ger uttrycket

 

utvärderat med x = 10 och y = 5 resultatet 2. Men uttrycket kan inte beräknas för y = 0.

Utvärderingen av uttrycket beror på definitionen av de matematiska operatorerna och de värden som ingår.

FörenklingRedigera

Förenkling är att genom räkneoperationer uttrycka ett matematiskt uttryck så kortfattat som möjligt.

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.