Massageter var ett folkslag i Centralasien, som bland annat var i konflikt med perserriket under Kyros II. De beskrevs av Herodotos.