Maskinparken

en park på KTH:s campus på Norra Djurgården i Stockholm

Maskinparken är en parkKungliga Tekniska högskolans campusområde på Norra Djurgården i Stockholm. Parken ligger mellan Drottning Kristinas väg i sydväst och Brinellvägen i nordost. Parken skiljer det nordligaste området av Campus Valhallavägen där Danshögskolan och institutionen för maskinteknik ligger, i folkmun kallat Brasilien, från resten av campus. Genom parken går en gångväg från Drottning Kristinas väg österut över Brinnellvägen och vidare bort till Uggleviksvägen vid Ugglevikskällan.

Maskinparken
Den här artikeln handlar om en park i Stockholm. För ett företags uppsättning av maskiner, se Maskinpark.