Marvelklubben är en gemensam numrering av de svenska Marveltidningarna. Marvelklubben startades i slutet av 1984Semic tog över utgivningen av Marvel i Sverige. När Egmont Serieförlaget (nuvarande Egmont Kärnan) tog över utgivningen 1997 hängde marvelklubben med och numreringen fortsatte. Inte bara tidningar som normalt tillhör Marvels Universum har ingått i denna numrering. Mellan 1984-1985 ingick Conan och serieversionen av filmen Indiana Jones och det sista korståget fanns med i slutet av 1989. Marvelklubben omfattar inte bara serietidningar utan även seriepocketar, album och vid några tillfällen specialtidningar och böcker. I USA finns inte denna gemensamma numrering, där har varje tidning sin egen numrering som syns på framsidan av varje nummer. År 2001 nådde Marvelklubben nr 500 med Spider-Man 11/01.

Serienummer Tidning Nr/år Kommentar
1 Spindelmannen 1-1984
2 Hulken 1-1984
3 Conan 1-1984
4 X:en 1-1984
5 Marvelpocket 1 1-1984 Spiderman
6 Spindelmannen 2-1984
7 Hulken 2-1984
8 Conan 2-1984
9 X:en 2-1984
10 Spindelmannen 3-1984
11 Hulken 3-1984
12 Conan 3-1984
13 X:en 3-1984
14 Spindelmannen 1-1985
15 Hulken 1-1985 ur Hulk #150, Iron-man #155
16 Conan 1-1985
17 X:en 1-1985
18 Marvelpocket 2 1-1985 Fantastic Four
19 Spindelmannen 2-1985
20 Hulken 2-1985
21 Conan 2-1985
22 X:en 2-1985
23 Spindelmannen 3-1985
24 Hulken 3-1985
25 Conan 3-1985
26 X:en 3-1985
27 Spindelmannen 4-1985
28 Hulken 4-1985
29 Conan 4-1985
30 X:en 4-1985
31 Marvelpocket 3 2-1985 Spiderman
32 Spindelmannen 5-1985
33 Hulken 5-1985
34 Conan 5-1985
35 X:en 5-1985
36 Spindelmannen 6-1985
37 Hulken 6-1985
38 Conan 6-1985
39 X:en 6-1985
40 Spindelmannen 7-1985
41 Hulken 7-1985
42 Conan 7-1985
43 X:en 7-1985
44 Marvelpocket 4 3-1985 Avengers
45 Spindelmannen 8-1985
46 Hulken 8-1985
47 Conan 8-1985
48 X:en 8-1985
49 Spindelmannen 9-1985
50 Conan 9-1985
51 Spindelmannen 10-1985
52 Conan 10-1985
53 Marvelpocket 5 4-1985 Spiderman
54 Spindelmannen 11-1985
55 Conan 11-1985
56 Spindelmannen 12-1985
57 Conan 12-1985
58 Spindelmannen 1-1986
59 Daredevil 1-1986
60 Spindelmannen 2-1986
61 Daredevil 2-1986
62 Spindelmannen 3-1986 ur PPS #76; ASM #239
63 Daredevil 3-1986
64 Spindelmannen 4-1986
65 Daredevil 4-1986
66 Spindelmannen 5-1986 ur ASM #242-243
67 Daredevil 5-1986 ur DD #173-174
68 Spindelmannen 6-1986
69 Daredevil 6-1986
70 Spindelmannen 7-1986
71 Daredevil 7-1986
72 Spindelmannen 8-1986
73 Daredevil 8-1986
74 Spindelmannen 9-1986
75 Daredevil 9-1986 ur DD #181-182
76 Spindelmannen 10-1986
77 Daredevil 10-1986
78 Spindelmannen 11-1986
79 Daredevil 11-1986
80 Spindelmannen 12-1986
81 Daredevil 12-1986
82 Marvel Saga - Specialtidning
83 Spindelmannen 1-1987
84 Marvels Universum 1-1987 Daredevil
85 Spindelmannen 2-1987
86 Marvels Universum 2-1987 Fantastic Four (Avengers)
87 Spindelmannen 3-1987
88 Marvels Universum 3-1987 Daredevil
89 Spindelmannen 4-1987
90 Marvels Universum 4-1987 X-Men
91 Spindelmannen 5-1987
92 Marvels Universum 5-1987 Hulk (Captain America), ur MF #28,#7
93 Spindelmannen 6-1987
94 Marvels Universum 6-1987 Power Pack
95 Spindelmannen 7-1987 ur ASM #258; PPS #96
96 Marvels Universum 7-1987 Fantastic Four (Avengers, Thing)
97 Spindelmannen 8-1987
98 Marvels Universum 8-1987 X-Men
99 Spindelmannen 9-1987
100 Marvels Universum 9-1987 Hulk
101 Spindelmannen 10-1987
102 Marvels Universum 10-1987 Daredevil
103 Spindelmannen 11-1987 ur ASM #263; SW #3
104 Marvels Universum 11-1987 Avengers
105 Spindelmannen 12-1987 ur ASM Annual #18(1); SW #4
106 Marvels Universum 12-1987 X-Men, ur UX #169-171
107 Den Officiella Faktaboken - Specialtidning
108 Spindelmannen 1-1988 ur ASM Annual #18(2); SW #5
109 Marvels Universum 1-1988 Fantastic Four, ur FF #258-262
110 Spindelmannen 2-1988
111 Marvels Universum 2-1988 Power Pack
112 Spindelmannen 3-1988
113 Marvels Universum 3-1988 Daredevil
114 Spindelmannen 4-1988 ur PPS #98; SW #8
115 Marvels Universum 4-1988 Fantastic Four
116 Spindelmannen 5-1988 ur PPS #99; SW #9
117 Marvels Universum 5-1988 X-Men, ur UX #172-173, #153
118 Spindelmannen 6-1988
119 Marvels Universum 6-1988 Daredevil
120 Spindelmannen 7-1988
121 Marvels Universum 7-1988 X-Men ur UX #174-175,#181,#183-184
122 Spindelmannen 8-1988
123 Marvels Universum 8-1988 Fantastic Four, ur FF #265-270
124 Spindelmannen 9-1988
125 Marvels Universum 9-1988 X-Men ur UX #185-186
126 Spindelmannen 10-1988
127 Marvels Universum 10-1988 Power Pack
128 Spindelmannen 11-1988
129 Marvels Universum 11-1988 X-Men (New Mutants), ur UX #187-188; NM #21
130 Spindelmannen 12-1988
131 Marvels Universum 12-1988 Fantastic Four, ur FF #271-273
132 Spindelmannen-album 1-1988 Seriealbum
133 Spindelmannen 1-1989 ur PPS #103; PPS #114
134 Marvels Universum 1-1989 Fantastic Four, ur FF #274(delar), #276-277
135 Marvel Mutanter 1-1989
136 Spindelmannen 2-1989
137 Marvels Universum 2-1989 Power Pack (X-Men), ur UX #195, PP #11-12
138 Marvel Mutanter 2-1989
139 Spindelmannen 3-1989
140 Marvels Universum 3-1989 Fantastic Four (Thing)
141 Marvel Mutanter 3-1989
142 Spindelmannen 4-1989
143 Marvels Universum 4-1989 Captain America
144 Marvel Mutanter 4-1989
145 Spindelmannen 5-1989
146 Marvels Universum 5-1989 Punisher
147 Marvel Mutanter 5-1989 ur UX #197,#199
148 Spindelmannen 6-1989
149 Marvels Universum 6-1989 Spider-Man
150 Marvel Mutanter 6-1989
151 Spindelmannen 7-1989 ur WOS Annual #2; ASM #277 MARVEL SAGA 3
152 Marvels Universum 7-1989 Spider-Man, ur ASM #44,#46-47,#92,#95-96
153 Marvel Mutanter 7-8-1989
154 Spindelmannen 8-1989 ur WOS #13; PPS #121
155 Marvels Universum 8-1989 Spider-Man
156 Spindelmannen 9-1989
157 Marvels Universum 9-1989 Punisher, ur Punisher(1986) #3-5
158 Marvel Mutanter 9-1989 ur NM Special #1; Classic X-men #12; UX annual #9
159 Hulk 1-1989
160 Spindelmannen 10-1989
161 Hulk 2-1989
162 Marvels Universum 10-1989 Fantastic Four
163 Hulk 3-1989
164 Marvel Mutanter 10-1989
165 Hulk 4-1989
166 Spindelmannen 11-1989 ur ASM #271, C&D #4 MARVEL SAGA 4
167 Marvels Universum 11-1989 Indiana Jones (Marvelklubben)
168 Marvel Mutanter 11-1989
169 Hulk 5-1989
170 Spindelmannen 12-1989
171 Marvels Universum 12-1989 Power Pack
172 Marvel Mutanter 12-1989 ur UX #201-202
173 Spindelmannen 1-1990
174 Marvels Universum 1-1990 Machine Man, ur Machine Man (1984) #1-4
175 Marvel Mutanter 1-1990
176 Spindelmannen 2-1990
177 Marvels Universum 2-1990 Wolverine
178 Marvel Mutanter 2-1990
179 Spindelmannen 3-1990 ur ASM #280-281
180 Marvels Universum 3-1990 Punisher ur Punisher (1987) #1-2,#5-6
181 Marvel Mutanter 3-1990 ur UX #208-209
182 Spindelmannen 4-1990
183 Marvels Universum 4-1990 Hulk
184 Marvel Mutanter 4-1990
185 Spindelmannen 5-1990
186 Marvels Universum 5-1990 Punisher
187 Marvel Mutanter 5-1990 ur UX Annual #10'
188 Spindelmannen 6-1990
189 Marvels Universum 6-1990 Daredevil, ur DD #236,#239-240,#242
190 Marvel Mutanter 6-1990 ur UX #210-211
191 Spindelmannen 7-1990
192 Marvels Universum 7-1990 Longshot, ur Longshot (1985) #1-6
193 Marvel Mutanter 7-1990 ur UX #212; XF annual #1,#10,#12-13; Thor #373-374
194 Spindelmannen 8-1990
195 Marvels Universum 8-1990 Hulk, ur Hulk #326-327,#331-332
196 Marvel Mutanter 8-1990
197 Spindelmannen 9-1990 ur WOS #31; AMS #293
198 Marvels Universum 9-1990 Fantastic Four ur FF #278-284
199 X-Men 9-1990 ur UX #214,#219; XF #14-15; MF #40
200 Spindelmannen 10-1990
201 Marvels Universum 10-1990 Daredevil, ur DD #243-245,#247
202 X-Men 10-1990
203 Spindelmannen 11-1990
204 Marvels Universum 11-1990 Thor, ur Thor #337-340
205 X-Men 11-1990 ur UX #220-221 (211(?))
206 Spindelmannen 12-1990 ur WOS #33; ASM #295; PPS #133
207 Marvels Universum 12-1990 Hulk, ur Hulk #333-334,336-337
208 X-Men 12-1990 UX #222-223
209 Spindelmannen 1-1991
210 Marvels Universum 1-1991 Daredevil
211 X-men 1-1991 ur UX #224-225
212 Spindelmannen: Parallella liv 1-1990 Seriealbum
213 Spindelmannen 2-1991
214 Marvels Universum 2-1991 Wolverine (Nick Fury)
215 X-Men 2-1991 ur UX #226-227
216 Spindelmannen 3-1991
217 Marvels Universum 3-1991 Silver Surfer
218 X-Men 3-1991 ur Excalibur Special Edition #1
219 Spindelmannen 4-1991
220 Marvels Universum 4-1991 Marshal Law (What The...?!)
221 X-Men 4-1991
222 Spindelmannen 5-1991 ur ASM #301-302 MARVEL SAGA 8
223 Marvels Universum 5-1991 Daredevil
224 X-Men 5-1991 ur UX #236-237
225 Spindelmannen 6-1991
226 Amazing Spider-Man 1-1991 ur ASM #50-52
227 Spindelmannen 7-1991
228 Marvels Universum 6-1991 Deathlok
229 X-Men 6-1991 ur UX #238,#231
230 Spindelmannen 8-1991 ur ASM #308-309 MARVEL SAGA 9
231 Marvels Universum 7-1991 Hulk, ur Hulk #338-341
232 X-Men 7-1991
233 Spindelmannen 9-1991
234 Marvels Universum 8-1991 X-Men (New Mutants, X-Factor), ur XT #1-2; UX #239; XF #34; NM #71-72
235 X-Men 8-1991
236 Amazing Spider-Man 2-1991
237 Spindelmannen 10-1991
238 Marvels Universum 9-1991 X-Men (New Mutants, X-Factor)
239 X-Men 9-1991
240 Spindelmannen 11-1991
241 Marvels Universum 10-1991 Daredevil
242 X-Men 10-1991 ur E #4-5
243 Spindelmannen 12-1991 ur ASM #314-315
244 Spindelmannen 1-1992
245 X-Men 1-1992
246 Mega Marvel 1-1992 Ghost Rider
247 Spindelmannen 2-1992
248 X-Men 2-1992
249 X-Men 3-1992
250 Spindelmannen 3-1992
251 Spindelmannen 4-1992
252 Mega Marvel 2-1992 Hulk
253 X-Men 4-1992
254 Spindelmannen 5-1992
255 Spindelmannen 6-1992
256 X-Men 5-1992
257 Spindelklassiker 1-1992
258 Spindelmannen 7-1992
259 X-Men 6-1992
260 Mega Marvel 3-1992 Spider-Man
261 Spindelmannen 8-1992
262 X-Men 7-1992
263 Spindelmannen 9-1992 ur ASM #330-331
264 X-Men 8-1992
265 Spindelmannen 10-1992
266 X-Men 9-1992
267 Spindelmannen 11-1992
268 Mega Marvel 4-1992 Wolverine
269 Spindelklassiker 2-1992
270 Spindelmannen 12-1992
271 X-Men 10-1992
272 Spindelmannen 1-1993
273 Mega Marvel 1-1993 Deathlok
274 X-Men 1-1993
275 Spindelmannen 2-1993
276 X-Men 2-1993
277 Spindelmannen 3-1993
278 X-Men 3-1993
279 Spindelmannen 4-1993
280 Mega Marvel 2-1993 Spider-Man (Spider-Man 2099)
281 X-Men 4-1993
282 Spindelmannen 5-1993
283 X-Men 5-1993
284 X-Men 6-1993
285 Spindelmannen 6-1993
286 Mega Marvel 3-1993 Wolverine
287 Spindelmannen 7-1993
288 X-Men 7-1993
289 Spindelmannen 8-1993
290 X-Men 8-1993
291 Spindelmannen 9-1993
292 X-Men 9-1993
293 X-Men 10-1993
294 X-Men 11-1993
295 Spindelmannen 10-1993
296 Mega Marvel 4-1993 Ghost Rider
297 Spindelmannen 11-1993
298 X-Men 12-1993
299 Spindelmannen 12-1993
300 Spindelmannen 1-1994
301 Mega Marvel 1-1994 Death's Head II
302 Spindelmannen 2-1994
303 Spindelmannen 3-1994
304 Spindelmannen 4-1994
305 Spindelmannen 5-1994
306 Mega Marvel 2-1994 X-Men (Wolverine)
307 Spindelmannen 6-1994
308 Spindelmannen 7-1994
309 Spindelmannen 8-1994
310 Spindelmannen 9-1994
311 Spindelmannen 10-1994
312 Mega Marvel 3-1994 Ghost Rider
313 Spindelmannen 11-1994
314 Spindelmannen 12-1994
315 Spindelmannen 13-1994
316 Spindelmannen 14-1994
317 Mega Marvel 4-1994 Venom
318 Spindelmannen 15-1994
319 Spindelmannen 16-1994
320 Spindelmannen 17-1994
321 Spindelmannen 18-1994
322 Mega Marvel 5-1994 X-Men (Wolverine)
323 Spindelmannen 19-1994
324 Spindelmannen 20-1994
325 Spindelmannen 21-1994
326 Spindelmannen 22-1994
327 Spindelmannen 23-1994
328 Mega Marvel 6-1994 Ghost Rider (Morbius)
329 Spindelmannen 24-1994
330 Spindelmannen 25-1994
331 Spindelmannen 26-1994
332 Spindelmannen 1-1995
333 Mega Marvel 1-1995 Spider-Man
334 Spindelmannen 2-1995
335 Spindelmannen 3-1995
336 Spindelmannen 4-1995
337 Spindelmannen 5-1995
338 Spindelmannen 6-1995
339 Mega Marvel 2-1995 Wolverine
340 Spindelmannen 7-1995
341 Spindelmannen 8-1995
342 Spindelmannen 9-1995
343 Spindelmannen 10-1995
344 Mega Marvel 3-1995 Death's Head II
345 Spindelmannen 11-1995
346 Spindelmannen 12-1995
347 Spindelmannen 13-1995
348 Spindelmannen 14-1995
349 Mega Marvel 4-1995 Daredevil
350 Spindelmannen 15-1995
351 Spindelmannen 16-1995
352 Spindelmannen 17-1995
353 Spindelmannen 18-1995
354 Mega Marvel 5-1995 Venom
355 Spindelmannen 19-1995
356 Mega Marvel 6-1995 Gambit (X-Men)
357 Spindelmannen 20-1995
358 Spindelmannen 1-1996
359 Mega Marvel 1-1996 Hulk
360 Spindelmannen 2-1996
361 Spindelmannen 3-1996
362 Mega Marvel 2-1996 Generation X
363 Spindelmannen 4-1996
364 Spindelmannen Special 1-1996
365 Spindelmannen 5-1996
366 Mega Marvel 3-1996 Thanos
367 Spindelmannen 6-1996
368 Spindelmannen 7-1996
369 Spindelmannen Special 2-1996
370 Mega Marvel 4-1996 Hulk
371 Spindelmannen 8-1996
372 Spindelmannen 9-1996
373 Mega Marvel 5-1996 Carnage
374 Spindelmannen 10-1996
375 Spindelmannen Special 3-1996
376 Spindelmannen 11-1996
377 Mega Marvel 6-1996 Death's Head II
378 Spindelmannen 12-1996
379 Spindelmannen 1-1997
380 Mega Marvel 1-1997 Hulk
381 Spindelmannen 2-1997
382 Spindelmannen 3-1997
383 Mega Marvel 2-1997 Wolverine (Gambit)
384 Spindelmannen 4-1997
385 Spindelmannen 5-1997
386 Mega Marvel 3-1997 Scarlet Spider [Spider-Man]
387 Spindelmannen 6-1997
388 Spindelmannen 7-1997
389 Mega Marvel 4-1997 Venom (Ant-Man)
390 Spindelmannen 8-1997
391 Spindelmannen 9-1997
392 Mega Marvel 5-1997 Wolverine
393 Spindelmannen 10-1997
394 Spindelmannen 11-1997
395 Mega Marvel 6-1997 Spider-Man (Spider-Man 2099)
396 Spindelmannen 12-1997
397 Spindelmannen 1-1998
398 X-Men 1-1998
399 Mega Marvel 1-1998 Wolverine (X-Men)
400 Spindelmannen 2-1998
401 Spindelmannen 3-1998
402 X-Men 2-1998
403 Mega Marvel 2-1998 Onslaught (X-Men)
404 Spindelmannen 4-1998
405 Spindelmannen 5-1998
406 X-Men 3-1998
407 Mega Marvel 3-1998 Fantastic Four
408 Spindelmannen 6-1998
409 Spindelmannen 7-1998
410 X-Men 4-1998
411 Mega Marvel 4-1998 Venom
412 Spindelmannen 8-1998
413 Spindelmannen 9-1998
414 X-Men 5-1998
415 Spindelmannen 10-1998
416 Mega Marvel 5-1998 Spider-Man
417 Spindelmannen 11-1998
418 Spindelmannen 12-1998
419 X-Men 6-1998
420 Mega Marvel 6-1998 Iron Man (Fantastic Four, Avengers)
421 Spindelmannen 13-1998
422 Spindelmannen 1-1999
423 Mega Marvel 1-1999 Wolverine
424 X-Men 1-1999
425 Spindelmannen 2-1999
426 Spindelmannen 3-1999
427 Mega Marvel 2-1999 Spider-Man
428 Spindelmannen 4-1999
429 X-Men 2-1999
430 Spindelmannen 5-1999
431 Mega Marvel 3-1999 Spider-Man
432 Spindelmannen 6-1999
433 Spindelmannen 7-1999
434 X-Men 3-1999
435 Spindelmannen 8-1999
436 Spider-Man 1-1999
437 Mega Marvel 4-1999 Fantastic Four (Avengers, Iron Man)
438 X-Men 4-1999
439 Spider-Man 2-1999
440 Spider-Man 3-1999
441 Mega Marvel 5-1999 Captain America
442 X-Men 5-1999
443 Spider-Man 4-1999
444 Spider-Man 5-1999
445 Mega Marvel 6-1999 Wolverine
446 Spider-Man 6-1999
447 X-Men 6-1999
448 Spider-Man 7-1999
449 Mega Marvel 7-1999 Thor
450 Spider-Man 1-2000
451 Mega Marvel 1-2000 Wolverine
452 X-Men 1-2000
453 Spider-Man 2-2000
454 Spider-Man 3-2000
455 Mega Marvel 2-2000 Spider-Girl
456 X-Men 2-2000
457 Spider-Man 4-2000
458 Spider-Man 5-2000
459 X-Men 3-2000
460 Mega Marvel 3-2000 Daredevil
461 Spider-Man 6-2000
462 Spider-Man 7-2000
463 Mega Marvel 4-2000 Wolverine
464 X-Men 4-2000
465 Spider-Man 8-2000
466 Spider-Man 9-2000
467 Spider-Man 10-2000
468 Mega Marvel 5-2000 Avengers
469 X-Men 5-2000
470 Spider-Man 11-2000
471 Spider-Man 12-2000
472 Mega Marvel 6-2000 Thor
473 X-Men 6-2000
474 Spider-Man 13-2000
475 Spider-Man 1-2001
476 X-Men 1-2001
477 Spider-Man 2-2001
478 Mega Marvel 1-2001 Fantastic Four
479 X-Men 2-2001
480 Spider-Man 3-2001
481 X-Men 3-2001
482 Spider-Man 4-2001
483 Mega Marvel 2-2001 Gambit
484 X-Men 4-2001
485 Spider-Man 5-2001
486 X-Men 5-2001
487 Spider-Man 6-2001
488 Mega Marvel 3-2001 Contest Of Champions (Iron Man)
489 X-Men 6-2001
490 Spider-Man 7-2001
491 X-Men 7-2001
492 Spider-Man 8-2001
493 Mega Marvel 4-2001 Avengers
494 X-Men 8-2001
495 Spider-Man 9-2001
496 X-Men 9-2001
497 Spider-Man 10-2001
498 Mega Marvel 5-2001 Punisher
499 X-Men 10-2001
500 Spider-Man 11-2001
501 X-Men 11-2001
502 Spider-Man 12-2001
503 X-Men 12-2001
504 Spider-Man 13-2002
505 Mega Marvel 6-2001 Iron Man
506 Spider-Man 1-2002
507 X-Men 1-2002
508 Spider-Man 2-2002
509 X-Men 2-2002
510 Ultimate Spider-Man 1-2002
511 Spider-Man 3-2002
512 X-Men 3-2002
513 Spider-Man 4-2002
514 Spider-Man 10-2002
515 X-Men 4-2002
516 Spider-Man 5-2002
517 X-Men 5-2002
518 Spider-Man 6-2002
519 X-Men 6-2002
520 X-Men 11-2002
521 Spider-Man 7-2002
522 X-Men 7-2002
523 Spider-Man 8-2002
524 X-Men 8-2002
525 Spider-Man 11-2002
526 Spider-Man 9-2002
527 X-Men 9-2002
528 X-Men 10-2002
529 X-Men 12-2002
530 Spider-Man 12-2002
531 Spider-Man 1-2003
532 Spider-Man 2-2003
533 X-Men 1-2003
534 Spider-Man 3-2003
535 X-Men 2-2003
536 Spider-Man 4-2003
537 Ultimate Spider-Man 1-2003
538 Spider-Man 5-2003
539 X-Men 3-2003
540 Spider-Man 6-2003
541 Ultimate Spider-Man 2-2003
542 Spider-Man 7-2003
543 X-Men 4-2003
544 Hulk Movie Special -
545 Spider-Man 8-2003
546 Spider-Man 9-2003
547 X-Men 5-2003
548 Spider-Man 10-2003
549 X-Men 6-2003
550 Ultimate Spider-Man 3-2003
551 Spider-Man 12-2003
552 Spider-Man 12-2003
553 X-Men 1-2004
554 Spider-Man 1-2004
555 Spider-Man 2-2004
556 Mega Marvel 1-2004 Ultimate Spider-Man
557 Spider-Man 3-2004
558 X-Men 2-2004
559 Spider-Man 4-2004
560 Spider-Man 5-2004
561 Mega Marvel 2-2004 Hulk
562 X-Men 3-2004
563 Spider-Man 6-2004
564 Spider-Man 7-2004
565 X-Men 4-2004
566 Spider-Man 8-2004
567 Mega Marvel 3-2004 Ultimate Spider-Man
568 Spider-Man 9-2004
569 X-Men 5-2004
570 Spider-Man 2 Movie Special
571 Spider-Man: Doctor Octopus Återkomst - Pocket
572 Spider-Man: De Bästa Spider-Man Historierna - Bok
573 Spider-Man 10-2004
574 X-Men 6-2004
575 Spider-Man 11-2004
576 Spider-Man 12-2004
577 Mega Marvel 4-2004 Ultimate Spider-Man
578 X-Men 1-2005
579 Spider-Man 1-2005
580 Spider-Man 2-2005
581 Mega Marvel 1-2005
582 Spider-Man 3-2005
583 X-Men 2-2005
584 Spider-Man 4-2005
585 Spider-Man 5-2005
586 X-Men 3-2005
587 Mega Marvel 2-2005
588 Spider-Man 6-2005
589 Spider-Man 7-2005
590 X-Men 4-2005
591 Fantastic Four Movie Special -
592 Fantastic Four: Klassiska Serier - Bok
Kod Original Tidning
ASM Amazing Spider-man
DD Daredevil
E Excalibur
FF Fantastic Four
MF Marvel Fanfare
NM New Mutants
PP Power Pack
PPS Peter Parker, the Spectacular Spiderman
SW Secret Wars
UX Uncanny X-men
WOS Web of Spider-man
XF X-Factor
XT X-Terminators