Marshalling eller datarangering är processen att omvandla ett objekt i minnet till data lämpat för lagrig eller överföring. Används vanligtvis när data ska flyttas mellan komponenter i ett datorprogram när inget delat minne finns tillgängligt, eller från ett program till ett annat. Marshalling kan liknas med serialisering , att kommunicera till ett objekt med ett objekt.

Motsatsen till marshalling kallas unmarshalling (eller demarshalling, kan liknas med deserialisering)